Восень у госці просім. Забава для дзяцей старшай групы (5–6 год)

- 16:36Дошкольное образование. Сценарии, Методичка

Святлана РАЙБЕ,
музычны кіраўнік
ДУА “Яслі-сад № 4 г. Смаргоні,”
Гродзенская вобласць

 

 

 

Мэта: фармiраванне ўстойлiвай цiкавасці i станоўчых адносiн да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёй; станаўленне рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове.

Праграмныя задачы: развіваць элементарныя навыкi зносiн на беларускай мове; фарміраваць уменне адрозніваць беларускае і рускае маўленне; навыкі ўзнаўлення кароткiх лiтаратурных твораў на беларускай мове; выхоўваць асновы нацыянальнага светапогляду.

Абсталяванне: бутафорскі лес, хатка для Восені, муляжы грыбоў, плоскасныя грыбы для правядзення гульні, два кошыкі, шапачка вожыка для інсцэніравання песні, шапачкі мядзведзіцы і медзведзяняці, бочачка мёду для драматызацыі казкі, касцюм Восені для дарослага, музычнае афармленне.

 

Ход забавы

Музычны кіраўнік: У гэтым годзе, як ніколі, восень парадавала нас цёплымі, сонечнымі дзянькамі. Давайце мы сёння крыху затрымаем іх і ўспомнім лепшыя восеньскія дзянькі.

 

1. Восень, восень залатая
Сее радасць на зямлі.
Хмарка ў сінім небе тае,
Мкнуць у вырай жураўлі.

2. Ніткай срэбнай павуцінне
У косах сонейка блішчыць.
Што за цуднае зіхценне!
Што за ціш вакол стаіць!

3. Я іду лясною сцежкай,
Як па мяккім дыване.
Восень з ветлівай усмешкай
На спатканне выйшла мне.

4. Ярка, хораша прыбрала
Ўсюды дрэвы і кусты
І зямлю памалявала
Ў колер жоўта-залаты.
                           (С. Новік-Пяюн)

5. Жаласна-прыгожа
Льюцца ў небе гукі,
Слухаюць лясы іх,
Луг, балота, лукі.
У бязмежным небе
Роўненькім шнурочкам
Жураўлі на вырай
Мкнуцца над лясочкам.
                                (Я. Колас)

Песня “Осень постучалась к нам”, сл. Т.Прапісновай

Музычны кіраўнік: Амаль з усіх дрэў абляцелі ўсе лісточкі. У лесе зараз ціха, спакойна. Давайце возьмемся за рукі і асцярожнымі крокамі, каб не парушаць пакой і не напалохаць лясных жыхароў, адправімся ў лес, да гаспадыні Восені. А па дарозе будзем назіраць, хто і як гатуецца да зімы.

Ідуць пад павольную музыку па выбары музычнага кіраўніка.

Вядучая: Вось мы і ў лесе. Тут і сыраежкі, рыжыкі, апенькі (гаворыць і паказвае муляжы). А ў зялёным моху – жоўтыя лісічкі. Пад бярозкай важна і гардліва стаіць на сваёй тонкай ножцы падбярозавік, а пад асінкай – прыгожы падасінавік. А паглядзіце – вось пад елкай – цар грыбоў – баравік. Як вы, дзеці, лічыце, гэта грыбы ядомыя ці неядомыя?

Дзеці: Ядомыя.

Вядучая: А вось прыгожы такі грыб (указвае на мухамор), ён ядомы?

Дзеці: Неядомы. Але таптаць нельга, ім лечацца і харчуюцца лясныя жывёлы, птушкі.

Вядучая: Зараз мы з вамі будзем збіраць ядомыя грыбы.

Гульня “Хто хутчэй назбірае ядомых грыбоў”

Вядучая: Гляньце, што я бачу? Хатку. І мне здаецца, нехта плача? Што здарылася, мы можам нечым памагчы?

Восень: Гэта я плачу, слёзы лью. На тое я і Восень.

Вядучая: І чаго так засумавала Восень-несмяяна?

Восень: Ну як мне не плакаць, як слёз не ліць, калі птушкі ў вырай збіраюцца, насякомыя пад пянёчкі хаваюцца. Вожыкі да майго прыходу засыпаюць. Хутка і лясныя жыхары пахаваюцца (Плача).

Музычны кіраўнік: Супакойцеся, не трэба так сумаваць. Мы з дзецьмі зараз вам заспяваем песню “А ў вас, як у нас” (спяваюць).

Восень: Сапраўды, вясёлая песня, аж вожыкі паказаліся.

Інсцэніраванне песні “Вожык”, муз. Чыркуна

Восень:

Вожыкі прыгожыя,
Толькі вось калючыя.
Зноў буду ліць я
Слязінкі гаручыя.

Дзяўчынка:

Дожджык сее беспрастанку;
Вецер свішча так, як звер…
Колькі лужын каля ганку!
А гразі, гразі, цяпер!
                              (Я. Колас)

Музычны кіраўнік:

Парасоны ўсім я дам,
І не страшны дожджык нам.

Танец з парасонамі “За окошком снова непогодица”, муз. І.Бейня

Вядучая: Я лічу, што хопіць, Восень, табе так капрызіць. Мы з дзецьмі ведаем казку, у якой капрызулька таксама быў.

Восень: А які ў казкі канец? Добры ці не?

Вядучая: Вось зараз ты аб гэтым даведаешся.

Драматызацыя казкі “Про маленького мишку – упрямого сынишку” У.Арлова

Восень: Няўжо я была такой капрызнай, як гэта медзведзеня? Не, больш так не буду, мне пасля гэтай казкі вельмі сорамна плакаць. Навокал шмат усяго прыгожага, цікавага, а капрызіць, шкодзіць – гэта дрэнна. Дзякуй вам, дзеткі, што вы да мяне завіталі, забаўлялі.

Вядучая: І нам пара збірацца дадому. Да пабачэння.

Усе выходзяць з лесу, Восень махае ўсім услед.

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий