×

Англійская для маленькіх “знаек”

10.08.2019 12:29,

Адной з галоўных задач, пастаўленых перад выкладчыкам замежнай мовы Дзяржаўным адукацыйным стандартам, з’яўляецца развіццё ў вучняў матывацыі да вывучэння замежнай мовы праз фарміраванне патрэбы шырэй і глыбей пазнаваць і разумець навакольны свет. Гэты факт дыктуе і новы падыход да навучання замежнай мове, які заключаецца не толькі ў пераглядзе методыкі выкладання асобных аспектаў моўнай сістэмы, але і ў фарміраванні новага погляду на актывацыю вучэбнага працэсу.

Вывучэнне замежнай мовы — гэта не проста працэс навучання, абмежаваны рамкамі школьнага ўрока, гэта дынамічны і бесперапынны працэс камунікацыі, які інтэгруе сувязі з усімі школьнымі прадметамі, з усімі сферамі і галінамі жыццядзейнасці чалавека.

У многіх дзіцячых дашкольных установах па жаданні бацькоў дзеці пачынаюць вывучаць замежную мову ў старшай групе. Але ў школе вывучэнне замежнай мовы пачынаецца ў 3 класе. Бесперапыннага працэсу навучання не атрымліваецца. У ЦТДіМ Валожынскага раёна дапамагаюць вырашыць гэтую праблему. Ва ўстанове дзейнічае аб’яднанне па інтарэсах “Лінгвазнайка”. Каб вывучэнне замежнай мовы адбывалася сістэмна, без перапынкаў, на дапамогу агульнай адукацыі прыходзіць дадатковая, а гэта азначае, што вучні 1—2 класаў могуць паспяхова працягваць навучанне англійскай мове, якое пачалі ў дзіцячым садку.

Працуючы педагогам дадатковай адукацыі ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі, я пастаянна імкнуся разглядаць працэс навучання замежнай мове як інтэграцыю аб’яднанняў па інтарэсах і інтэграцыю ведаў з іншых галін для павышэння пазнавальнай цікавасці да вывучэння англійскай мовы, а таксама як аптымізацыю працэсу навучання і развіцця творчых здольнасцей вучняў.

Вучні павінны не толькі авалодаць сістэмай ведаў, уменняў і навыкаў, але і развіць свае здольнасці і творчыя таленты. Для гэтага неабходна, каб асаблівае месца займалі такія формы заняткаў, якія забяспечваюць актыўны ўдзел кожнага дзіцяці. Таму лічу мэтазгодным праводзіць інтэграваныя заняткі ў аб’яднанні па інтарэсах “Лінгвазнайка”, дзе адной тэме (ідэі) падпарадкоўваюцца розныя віды дзейнасці. Інтэграцыя ведаў з розных галін дапамагае ліквідаваць прычыны дзіцячай стомленасці, што з’яўляецца адной з актуальных праблем пры вывучэнні англійскай мовы ва ўзросце 6—7 гадоў.

У вучняў 6—7 гадоў добра развіта міжвольная памяць. Усё, што яны вучылі, надоўга запамінаецца. Таму вельмі важна пры навучанні англійскай мове ў гэтым узросце выкарыстоўваць перавагі дзіцячай памяці. Дзіця можа запамі­наць моўны матэрыял цэлымі блокамі, як быццам упісваць яго ў памяць. Дзеці 6—7 гадоў не мо­гуць падтрымліваць міжвольную ўвагу больш, чым на працягу 3—5 хвілін. Пры гэтым іх міжвольная ­ўвага значна менш абмежавана: дзеці гадзінамі могуць займацца тым, што ім цікава, гуляць.

Гульня стварае цудоўныя натуральныя ўмовы для авалодання мовай у любым узросце, але ў раннім яна асабліва прадукцыйная. Найбольш цікавымі гульнямі для дзяцей з’яўляюцца “Дом маёй азбукі”, “Талерачка садавіны”, “Талерачка агародніны”, “Кліч джунгляў”, “Свойскія жывёлы”, “Лічбавае лато”, “Слоўнікавае даміно”.

Так, на першых занятках пры вывучэнні тэмы “Давайце пазнаёмімся” для актывізацыі ў мове фразы накшталт “Маё імя Кэйт” я выкарыстоўваю гульню “Іду да мэты”. Перад кожным дзіцем выкладваю рознакаляровыя карцінкі дзіцячых ручак і стыкераў з яго імем. Накладваючы сваю ручку паверх карцінкі, дзіця вымаўляе фразу па-англійску: “My name is (перад стыкерам удар у ладкі) Kate”. Пасля такой гульні вучні трывала запамінаюць гэтую фразу і ніколі не ўзнікае праблем з яе правільным вымаўленнем. Асаблівасць або цяжкасць у тым, што ў рускай мове гэта тры словы, а ў англійскай — чатыры.

Гульню “Чароўны мікрафончык” выкарыстоўваю ў тых выпадках, калі ідзе шматразовы паўтор моўнай фразы або агучванне рыфмоўкі. Мікрафончыкі я зрабіла сама. Яны вельмі яркія, прыцягваюць увагу і выклікаюць жаданне ў гульні паўтараць, паўтараючы — запамінаць, запомніўшы — гаварыць.

У працэсе сюжэтна-ролевай гульні “У магазіне падарункаў” мы не толькі адпрацоўваем моўныя формы, але і фарміруем навыкі паводзін і зносін у магазіне. На працягу гульні фарміруюцца такія якасці, як інтуіцыя, дабрыня, шчодрасць, увага, таварыскасць.

Важным фактарам фарміравання пазнавальнай цікавасці да вывучэння англійскай мовы з’яўляецца драматызацыя. Як паказвае мой вопыт працы, драматызацыя развівае цікавасць да іншамоўных зносін, пашырае яе прадметны змест. На занятках часта выкарыстоўваю прыём драматызацыі для развіцця творчых здольнасцей, якія дапамагаюць развіваць дзіцячае ўяўленне, успрыманне, мысленне. Пры вывучэнні тэмы “Свойскія жывёлы” выкарыстоўваю касцюмы жывёл для драматызацыі міні-шоу пра жывёл. Напрыканцы першага года навучання мы з вучнямі паказваем міні-спектакль (інтэрпрэтацыю) казак “Церамок”, “Курачка і яе сябры”.

Я выхоўваю ў вучняў стаўленне да інсцэ­ніроўкі як да мастацтва перажывання, а не выяўлення, выкарыстоўваю ўстаноўкі на­кшталт “Уяві сабе, што гэта здарылася з табой” і г.д. Рэквізіт прымяняю ўмерана. Пераканана, што выкарыстанне такога прыёму, як драматызацыя, з’яўляецца адметнай і спецыфічнай формай работы ў аб’яднанні па інтарэсах ва ўстанове дадатковай адукацыі. Правядзенне інтэграваных заняткаў робіць працэс навучання аптымальным, таму што інтэграцыя замежнай мовы з іншымі прадметамі дае магчымасць аблегчыць засваенне матэрыялу, а таксама дае магчы­масць набыць веды па іншых прадметах. У сваёй рабоце выкарыстоўваю інтэграваныя заняткі англійскай мовы з рознымі прадметамі: матэматыкай (вывучэнне лічбаў), геаграфіяй (вывучэнне геаграфічнага становішча краін), выяўленчым мастацтвам (вывучэнне назваў кветак і фарбаў), дэкаратыўна-прыкладным мастацт­вам, музыкай.

Песенны матэрыял на занятках выкарыстоўваю для фанетычнай зарадкі на пачатковым этапе ўрока; на этапе ўводзін, першапачатковага замацавання, а таксама трэніроўкі дзяцей ва ўжыванні лексічнага і граматычнага матэрыялу; на любым этапе ўрока як стымул для развіцця моўных навыкаў і ўменняў; як рэлаксацыю ў сярэдзіне або напрыканцы ўрока, калі вучням неабходна разрадка, якая знімае напружанне і аднаўляе іх працаздольнасць.

На занятках з выкарыстаннем элементаў ­інтэграцыі вучні адказваюць больш упэўнена, адчуваюць сябе суаўтарамі заняткаў, паказва­юць больш глыбокую падрыхтоўку і здзяйсняюць экскурс у сумежныя прадметы сродкамі англій­скай мовы.

Практыка работы паказала плён інтэграцыі і выявіла перспектывы далейшага развіцця і ўдасканалення такога падыходу да навучання.

Ала ГРЫНКЕВІЧ,
педагог дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага раёна, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах.


Дыдактычная гульня “Лічбавае лато”

Дыдактычную гульню “Лічбавае лато” я прыдумала сама і выкарыстоўваю для: а) запамінання і правільнага напісання лічэбнікаў ад 0 да 20 (першы варыянт); б) запамінання і правільнага напісання лічэбнікаў ад 0 да 20 (другі варыянт).

У лато гуляюць па традыцыйных правілах: усе фішкі складваюцца стосам, а гульцам раздаюцца карткі. Вядучы дастае фішкі са стоса і называе лічбу, якая паказана на фішцы, а гулец, у каго ёсць на картцы такая лічба, паўтарае яе і накрывае ёй лічбу, якая супала на сваёй картцы. Выйграе той, хто першым накрые фішкамі ўсю картку.

Камплектнасць: карткі — 7 шт., фішкі — 21 шт.

У гульні могуць удзельнічаць ад 3 да 8 гульцоў.

Другі варыянт ускладнены, таму што лічбы на адваротным баку картак і фішак напісаны літарамі. У вучняў з’яўляецца цікавасць да другога варыянта тады, калі яны вельмі добра запомнілі лічэбнікі і ўмеюць іх правільна вымаўляць.

 

План  интегрированного  занятия “Осенний микс”

(Обучающиеся 6—7 лет)

Цель занятия: совершенствование коммуникативных навыков в рамках обозначенной темы с элементами интеграции.

Задачи:

 • ознакомить обучающихся с образованием  множественного числа существительных;
 • активизировать навыки говорения в процессе игры;
 • обобщить изученный материал по теме цвета;
 • показать некоторые приемы акварельной живописи;
 • прививать любовь к природе через живопись;
 • использовать интеграцию предметов английского языка и изобразительного искусства для активизации процесса обучения  английскому языку.

Оборудование занятия: магнитная доска, дидактический материал, раздаточный материал, декорации, акварельные краски, кисточка, ватман.

Приемы и методы обучения: использование активных и интерактивных методов в процессе обучения учащихся устной речи;  использование проектной технологии,  здоровьесберегающих  технологий.

 1. Организационный этап

Речевая разминка

Teacher. Good morning, boys and girls!

Thank you. I’m glad to see you too.

My dear boys and girls. Today we have many guests, many beautiful ladies. Let’s greet them. Let’s say them: — Good morning, dear guests!

Great! Thank you! (Обучающиеся стоят у доски в кругу и отвечают в стихотворной форме.)

ИграПриветствие

Teacher. Let’s play our game Greetings.

— Good morning! (Ручки вверх — показываем солнышко.)

— Good afternoon! (Ручки сложили, как ученики в школе.)

— Good evening! (Кисти рук опустили и голову склонили вниз.)

— Good night! (Показываем ручками, что мы спим.)

 1. Этап мотивации и целеполагания

Teacher. Now look at the blackboard.

Try to read the theme of our lesson. It’s very difficult to read this but try: “Autumn mix”. How do you translate it?

— “Осенний микс”.

What’s this “mix”?

— “Mix” means: “смешивать”, “соединять”, “сочетать”, “общаться”. Вот этим мы и займемся сегодня.

 1. Операционно-познавательный этап

3.1. Работа с наглядностью

(Столы стоят в центре, а обучающиеся размещаются по кругу.)

O.K. Let’s start.

Please, go to your desks and read the stickers with your names.
(Читают  имена на стикерах. Рассадка абсолютно произвольная.)

The next task. Take the picture near your sticker and go to the blackboard. One of you who has no picture will be a manager (will say who will be the first, the second and so on … to make the collage with your pictures).

Коллаж на тему “Цвета”. (Каждый обучающийся — активный участник составления коллажа. При этом проговаривает стихотворные строки о соответствующей картинке.)

3.2. Работа с аудиоматериалом

(Выражение типа “a blue banana”, “a pink pig”.)

Now you will hear the word combinations with colours. You should say “True” or “False” after each word combinations. (Обучающиеся слушают словосочетания “прилагательное + существительное” и в паузе после каждого выражения говорят “верно” — “неверно”).

3.3. Активизация речевых навыков

(Вопросы с использованием слов и словосочетаний: favourite, colour, number, wild animal, domestic animal.)

ИграСнежки

Let’s play “Snowballs”.

(Обучающиеся по очереди задают вопросы тому, кого выбираем для атаки, а тот старается быстро отбить снежок, давая верный ответ.) Вопросы с использованием выражения “What’s your favorite…?”.

3.4. Ролевая игра «Журналист»

Are you ready to play the game “Journalist”? Who wants to ask  me questions? O.K. Please, try.

(Обучающиеся берут микрофоны, и один берет лист бумаги и карандаш. Один задает вопросы, а другой записывает ответы. Затем они рассказывают информацию о тех, кого интервьюировали.) Одна пара берет интервью у гостей.

3.5. Двигательная пауза. Релаксация

Please, stand up! Stand near your chairs.

Hands up! Hands down!

Hands on the hips!

Sit down! Jump!

(Once more please) (Второй и третий раз кто-то из обучающихся дает команду.)

 1. Операционно-деятельностный этап

(Введение нового грамматического материала.)

Игра “Волшебники” (“Magicians”)

На доске — окончания -s(-es). Затем появляется плакат с изображением хвоста павлина, от трех ярко выраженных перьев отходят транскрипционные значки [s] [z] [iz].

I say: “A dog”. You make many “dogs” “a cat — cats”.

Answer the question: “How do you make many things?” (Выслушиваю версии обучающихся и обобщаю правило. Уделяю особое внимание на чтение и произношение окончаний множественного числа существительных.)

4.1. Первичное закрепление нового материала

 (Защита мини-проектов.)

Разделитесь на группы по 4 человека. На столе у вас картинки, каждая группа должна выбрать картинки только с определенным окончанием. Когда в группе обсудили, тогда картинки помещайте на доску под определенным значком (звуком). И их (слова) надо проговорить.

4.2. Релаксация

(Обучающиеся стоят у доски.)

How do you make this task?

That’s right. Together!

Please make a ring and recite our poem “Together”.

 1. Этап интеграции английского языка с изобразительным искусством

Входит  Mr.Autumn в костюме осени (желтый берет, красный плащ и коричневые брюки) и с соответствующим реквизитом (краски, кисти, ватман). Mr.Autumn приветствует обучающихся и сообщает, что он слышал тему урока, но просит еще раз повторить, что значит “микс”. Он объясняет и демонстрирует основные приемы акварельной живописи.

Рассказывает  обучающимся о красках,  их отношениях между собой, теплый  (красный, желтый, оранжевый и т.д.) и холодный  цвет (синий, голубой, фиолетовый и т.д.).

Знакомит учащихся с некоторыми приемами живописи.

Живопись по сырому (1. Цвета смешиваются на палитре и наносятся на сырой лист бумаги. 2. Цвета поочередно наносятся на сырой лист, смешиваясь на листе благодаря воде.).

Лессировка  (цвета смешиваются на палитре и наносятся на лист прозрачным слоем; несколько слоев дают нужный эффект объема).

Оттиск целлофаном (цвета наносятся на целлофан, после чего целлофан накладывается на лист и остается на нем до впитывания или высыхания краски).

Эффект дождя  (на лист наносится краска, с большим количеством воды.  После нанесения на воду необходимо подуть, после чего вода хаотично растекается по сухой части листа, создавая нужный эффект).

5.1. Знакомство с новым стихотворением

Когда Mr.Autumn завершил работу, я подхожу к столу и, рассказывая стих Autumn leaves, сыплю разноцветные (заранее заготовленные) листья. Затем обучающиеся прикрепляют упавшие листья к нарисованному на плакате дереву и получают Magic Autumn tree.

 1. Этап рефлексии

На доске появляются 3 картинки: чемодан, мясорубка, мусорница. Я прошу обучающихся прикрепить свои стикеры с именами под соотвествующей картинкой (объясняю их значение).

Mr.Autumn предлагает ребятам задержаться у доски и спеть песенку под аккомпанемент гитары для хорошего настроения Clap your hands.

Я и Mr.Autumn благодарим обучающихся за хорошую работу на занятии и желаем удачи.