Интерактивные игры на музыкальных занятиях в старшей группе, как средство повышения познавательной активности воспитанников

- 16:50Дошкольное образование. Авторские пособия, Методичка

В материале представлен комплекс интерактивных игр для занятий на уроке музыке. Ольга РАЙ,музыкальный руководительГУО «Ясли-сад № 1 г. Житковичи»,Гомельская область …

Читать дальше

Міфалогія як сістэма ўяўленняў чалавека пра свет. Сцэнарый урока-прэзентацыі ў 6-м класе па вучэбным прадмеце “Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)”

- 15:20Методичка, Музыка, хореография, искусство

Самае галоўнае, што мы павінны высветліць, – чаму людзям тых часоў, усіх нацыянальнасцей, ва ўсіх кутках планеты ўласціва складваць гісторыі пра тое, што адбываецца ў свеце. Пытанне складанае, і на яго па-ранейшаму шукаюць адказ прадстаўнікі навукі і мастацтва.

Путешествие по областям Республики Беларусь. Конспект занятия по образовательным областям «Элементарные математические представления» и «Ребёнок и общество» для детей старшей группы

- 12:10Дошкольное образование. Сценарии, Методичка

На занятии дошкольники в игровой форме знакомятся с некоторыми достопримечательностями и картой Республики Беларусь, получают представления о составе числа 6.…

Читать дальше

Удасканаленне арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў на ўроках беларускай мовы пры падрыхтоўцы да напісання работ творчага характару

- 10:09Беларуская мова і літаратура. Майстар-клас, Методичка

Прыярытэтнай задачай профільнага навучання становіцца фарміраванне культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў. З гэтай мэтай удасканальваюцца арфаграфічныя і пунктуацыйныя навыкі вучняў у аспекце культуры маўлення.