Трохвугольнікі. Першая і другая прыметы роўнасці трохвугольнікаў. Урок матэматыкі ў 7-м класе

- 14:38МАТЕМАТИКА, Математика. Сценарии, Методичка

Рашэнне практыка-арыентаваных задач і задач з міжпрадметным зместам.

Таццяна ЧЫМБУР,
настаўнік матэматыкі і інфарматыкі
ДУА “Аснежыцкая сярэдняя школа Пінскага раёна”,
Брэсцкая вобласць

 

 

Тэма: Трохвугольнікі. Першая і другая прыметы роўнасці трохвугольнікаў.

Мэты

Вучні павінны ведаць:
– азначэнні асноўных паняццяў: роўнасць фігур; трохвугольнік, роўныя трохвугольнікі,  прыметы роўнасці трохвугольнікаў.

Вучні павінны ўмець:
– даказваць прыметы роўнасці трохвугольнікаў;
– прымяняць названыя тэарэмы да рашэння геаметрычных задач на доказ і вылічэнне;
– рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным зместам.

Задачы асобаснага развіцця:

– стварыць умовы для развіцця ўменняў аналізаваць задачы, усталёўваць прычынна-выніковыя сувязі, карыстацца алгарытмам дзеянняў;
– садзейнічаць фарміраванню ўменняў фармуляваць праблему, вылучаць гіпотэзу, даказваць, рабіць вывад.
– садзейнічаць выхаванню мэтанакіраванасці, цікавасці да навакольнага асяроддзя.

Прэзентацыя да ўрока

 

Ход урока

1 Арганізацыя пачатку ўрока

– Сёння на ўроку мы будзем працаваць пад дэвізам: “Калі не ляніцца, можна шмат чаго дабіцца”.

 

2 Актуалізацыя ведаў. Тэст “Актуалізацыя ведаў”

– Праверым вашы веды з дапамогай тэсту. Адказы запісваем у радок праз клетку (Слайды 2–11).

– Параўнайце свае адказы з табліцай.

К

І

Н

Ь

Л

О

Г

У

В

3

Пад кожным правільным адказам пастаўце 1 бал. Падлічыце суму атрыманых балаў, якая паказвае ўзровень засвоеных вамі ведаў па геаметрыі.

 

3 Паведамленне тэмы і мэт урока

– Складзіце з атрыманых літар слова-пароль (“Трохвугольнік”, Слайд 12).

– Што мы ўжо ведаем пра трохвугольнікі?

Гульня “Аратар”

– За 1 мінуту неабходна пераканаць увесь клас у тым, што вывучэнне гэтай тэмы вельмі неабходна.  

– Дзе ў паўсядзённым жыцці сустракаюцца трохвугольнікі?

Сувязь “трохвугольнікаў” з геаграфіяй (Слайд 13)

Бермудскі трохвугольнік
Бермудскі трохвугольнік месца, дзе знікаюць людзі, выходзяць з ладу навігацыйныя прыборы, знікаюць караблі і самалёты.
Але ідэя пра Бермудскі трохвугольнік была прыдумана. Яе прыдумалі журналісты, каб прыцягнуць увагу чытачоў. На самой справе караблі знікаюць усюды, і прычыны іх знікнення могуць быць рознымі, уключаючы ўмовы надвор’я і памылкі навігацыі.
У гэтым месцы вельмі шмат водмеляў і рыфаў. Менавіта яны могуць быць прычынай вялікай колькасці крушэнняў. Караблі раней былі драўлянымі, і калі садзіліся на мель, у хуткім часе разбураліся.
Адна з гіпотэз аб гібелі самалётаў і караблёў у Бермудскім трохвугольніку заключаецца ў тым, што ў цэнтры трохвугольніка спіць Ктулху, які стварае невытлумачальныя хвалевыя эфекты і выкіды метану.
З гэтага сведчыць, што Бермудскі трохвугольнік не з’яўляецца унікальным з’явай, так як у свеце ёсць мноства іншых раёнаў з высокай верагоднасцю знікнення судоў.

 

4 Фізкультхвілінка (адпачынак)

– Думаю, усе вы ведаеце такую прымаўку: “Веды – гэта сіла”. Пераканаемся ў гэтым, паглядзеўшы відэаролік з “Ералашу” пад назвай “Бермудскі трохвугольнік” (Слайд 14).

 

5 Трохвугольнікі і геадэзія

Геадэзія – навука, якая займаецца вызначэннем фігуры і памераў Зямлі з дапамогай вымярэнняў на мясцовасці і выявай зямной паверхні ў выглядзе планаў і карт (Слайды 15–16).

Трыянгуляцыя – спосаб вымярэння плошчы на мясцовасці. Складаецца з трохвугольнікаў (Слайды 17–19)

 

6 Замацаванне вывучанага матэрыялу

Задача геадэзіста (Слайды 19–20)

Дакажыце роўнасць трохвугольнікаў, і знайдзіце перыметр ломанай АСКВ, калі СК = 5 м, КВ = 6 м.

Задачы на гатовых чарцяжах (Слайды 21–23)

Вусна вызначце роўныя трохвугольнікі і дакажыце пры дапамозе адной з прымет (па 1-й ці 2-й прымеце) роўнасці трохвугольнікаў.

 

7 Рэфлексія і выстаўленне адзнак

Прыём “Гарачы стул” (Слайд 24)  

– Ці ведаеце вы самае гарачае месца на планеце? Гэта пустыня Дештэ-Лут, Іран: +80,8 °C. Каб туды не трапіць, трэба “прызнацца”:

– Якія веды табе спатрэбіліся сёння на ўроку?
– Над якімі ўменнямі табе трэба яшчэ папрацаваць?
– Ці была карыснай інфармацыя на ўроку?

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий