Навагодні карагод. Ранішнік для дзяцей сярэдняй группы (4–5 гадоў)

- 11:18Дошкольное образование. Сценарии, Методичка

 

Маргарыта ТАРАСЕВІЧ,
музычны кіраўнік
ДУА “Яслі-сад № 83 г. Гродна”

 

 

 

Мэта: выклікаць цікавасць да свята; стварыць святочны навагодні настрой.

Матэрыял і абсталяванне: навагодняя ёлка, снежкі, сняжынкі, мех з падарункамі.

Папярэдняя работа: гутарка пра Новы год, пра традыцыі святкавання, развучванне вершаў, танцаў і песень.

Дзейныя асобы: вядучыя, Снягурка, Ліса, Дзед Мароз.

 

Ход ранішніка

Зала мае выгляд святочна ўпрыгожанага зімовага лесу. Гучыць навагодняя музыка.

Выхавальнік:
     Адчыняй, Новы год, казачныя дзверы,
     Хай заходзіць сюды той, хто ў казку верыць!

 

Пад музыку дзеці ўваходзяць у залу, становяцца вакол ёлкі.

 

1-е дзіця:
     З Новым годам, з Новым годам,
     Са святочным карагодам!
     З санкамі новымі, з гульнямі зімовымі!

2-е дзіця:
     Хай прыносіць Новы год
     Шмат вяселля, шмат прыгод!

3-е дзіця:
     Усім вам добрага здароўя
     Хай прыносіць Новы год!

 

Карагод “Узышла ў лесе ёлачка”

 

4-е дзіця:
     Ты пад елку завітай,
     Дзіва-песню заспявай,
     Бо ў гэты самы час
     Новы год ідзе да нас!

5-е дзіця:
     Здароў марозны, звонкі вечар!
     Здароў скрыпучы, мяккі снег!
     Мяцель не вее, сціхнуў вецер
     І волен легкіх санак бег!

 

Песня “Зіма”. Дзеці сядаюць.

 

Выхавальнік:
     Ёлачка-красуня дзіўная стаіць.
     А чаму ж агнямі ёлка не гарыць?
     Трэба запаліць агеньчыкі на навагодняй ёлцы.
     Святочныя агеньчыкі, свяціце ўсе ярчэй!
     Свята навагодняе сення ў дзяцей!

 

Два апошнія радкі другі раз кажуць разам з дзецьмі, ёлка запальваецца.

 

Выхавальнік:
     Колькі цацак і шароў апранула ёлка!
     Запрашае ўсіх сяброў танец навагодні.

 

“Вясёлы танец”. Дзеці сядаюць. Пад музыку ў залу ўваходзіць Снягурка.

 

Снягурка:
     Пра мяне ўсе пэўна чулі,
     У лесе я жыву з дзядулем.
     Снегам ёлкі прыбіраю,
     З дзедам песенькі спяваю.
     Я гуляю па сцяжынках,
     А вакол мяне сняжынкі,
     Водзяць белы карагод
     Кожны вечар у Новы год.
     Гэй сняжыначкі, ляціце,
     Карагод свой завядзіце.

 

“Карагод сняжынак”

 

Выхавальнік:
     Хто схаваўся пад карчом
     З доўгім рыжанькім хвастом?
     Ёй на месцы не сядзіцца,
     Гэта ж хітрая ….

Дзеці : Лісіца!

 

Ліса пад музыку заходзіць у залу.

 

Ліса: Ну вось, як заўсёды! Ніхто мяне, лісаньку, на свята не кліча!Я такая прыгожая і футра ў мяне блішчыць. Хачу, каб з сённяшняга дня вы клікалі мяне на святы! Каб не ёлачку, а мяне, лісаньку, прыбіралі! Хачу, каб усе песні пра мяне спявалі!

Выхавальнік: Але ж мы не ведаем песень пра ліс. І на Новы год ты ўсё ж не галоўная!

Ліса: Не я!? А хто галоўны?

Дзеці: Дзядуля Мароз, Снягурка!

Ліса: Я сярдзіта! Гэтага я вам не дарую! Вось вазьму і ўсе агеньчыкі з ёлкі ў мяшок схаваю! Будзе ў мяне самая прыгожая ёлка! (Падыходзіць да ёлкі) Агеньчыкі даражэнькія, хуценька ўсе ў мяшок! (Збірае агеньчыкі і яны гаснуць).

Выхавальнік: Ах ты ліса! Зараз жа вяртай агеньчыкі на ёлку!

Ліса: Ага! Самой патрэбны!

Снягурка: Ліса, як прыйдзе Дзед Мароз, раззлуецца на цябе!

Ліса: Што-што? Я ж хітрая! Я ўсе сцежачкі замяла. Дзед Мароз вас не знойдзе! Я агеньчыкі забрала, і цябе, Снягурка, забяру! Няхай пашукае цябе твой дзед! (Накідвае на Снягурку покрыўку і выводзіць яе з залы).

Выхавальнік: Што мы будзем рабіць? Як нам Снягурку ды агеньчыкі вярнуць? Трэба Дзеда Мароза паклікаць, песню прыгожую заспяваць!

 

Песня “Дзед Мароз”

Дзед Мароз выходзіць пад музыку.

 

Дзед Мароз:
     З Новым годам! З Новым годам!
     Я віншую ўсіх гасцей!
     Я віншую ўсіх дзяцей!
     Я спяшаўся к вам, сябры,
     Не заблытаўся ў бары.
Але ж я не бачу маю Снягурку. Дзе яна? І агеньчыкі на ёлцы не зіхацяць!

Выхавальнік: Дзядуля Мароз, бяда! Ліса прыходзіла сюды! Яна нас перахітрыла і забрала Снягурку і агеньчыкі ў лес!

Дзед Мароз: Вось хітруха якая! Але ж яна, пэўна, забылася, што Дзед Мароз – чараўнік! Зараз мы Снягурку і агеньчыкі вернем! (Стукае посахам.) Завіруха, закруці, лісу хутчэй прынясі!

 

Шум завеі, у залу забягае ліса, кружыцца.

 

Ліса: Аёй-аёй! Дзед Мароз, прабач мяне! Больш мяне не круці! Я Снягурку зараз жа прывяду і агеньчыкі запалю!

Дзед Мароз: Палічу я, раз-два-тры! Ну-ка, хуценька вярні!

 

Ліса выбягае з залы, вяртаецца са Снягуркай і запальвае агеньчыкі.

 

Дзед Мароз: Снягурка, родная мая! Ох і хваляваўся я!

Снягурка: Не хвалюйся, Дзядуля, я таксама сумавала. Давай лепш з дзецьмі ў снежкі пагуляем.

Дзед Мароз: А давай!

 

Гульня “Снежкі”.

 

Ліса:
     Ох, даруйце ж мяне,
     Больш не буду дрэннай я,
     Прыгажуня я, лісіца,
     Рада з вамі пакружыцца.
     Я лагодная цяпер,
     Не хітрую, не хлушу,
     Толькі праўду ўсім кажу.

Дзед Мароз: Дзеці, сёння свята, дык можа даруем ёй? (Дзеці згаджаюцца)
Раз дзеці згодныя, давай разам з намі весяліцца.

Ліса: А чаму не? Я магу! А ці любіце вы, дзеці, адгадваць загадкі?

Дзеці: Любім!

Ліса:

1) Хто прыйшоў у зімні вечар
    запаліць на ёлцы свечы?

    Хто заводзіць карагод?
    Ну вядома…(Новы год)

2) Вавёрцы адмарозіў нос.
    Завуць мяне сябры…(Мароз)

3) Шар пастаўлены на шар,
    Нос чырвоны на ўвесь твар,
    Рот і вочы-вугалькі.
    Адгадайце, хто такі? (Снегавік)

Дзед Мароз: Бачыш ліса, якія дзеткі ў нас разумныя! А ці любіце вы гуляць? Выходзьце хутчэй у карагод! Дружна ручкі падстаўляйце! Да каго даткнуся я, замарожу хутка.

 

Гульня “Замарожу”

 

Дзед Мароз: Ох, стаміўся я. Можа я пакуль адпачну, а вы мне вершыкі пачытаеце.

 

Выходзяць дзеці.

 

1 дзіця:
     У жарце імклівым
     У рытме гуллівым
     Кружацца сняжынкі –
     Зімы балярынкі.

2 дзіця:
     Змарыліся кружыцца,
     На зямлю прыселі
     Музыку завеі
     Разгадаць хацелі.

3 дзіця:
     Ледзь-ледзь адпачылі,
     І зноў вольны вецер
     Заставіў кружыцца
     У вольным балеце.

 

Выходяць наступныя дзеці.

 

1-е дзіця:
     Ёлка, ёлачка-красуня,
     Ты шарамі зіхаціш.
     Ля цябе звяркі танцуюць:
     Зайчаняты, воўк і мыш.

2-е дзіця:
     З Новым годам! З Новым шчасцем!
     Не спыняе радасць бег…
     Хай гучаць у гэтай зале
     Песні, музыка і смех!

3-е дзіця:
     Па краіне роднай
     Ёлачкі гараць.
     Будуць дзеці разам
     Свята сустракаць.

4-е дзіця:
     Вось і мы давайце
     Станем каля ёлкі
     І вясёлым танцам
     Сустрэнем Новы год!

 

Танец “Новы год”

Дзеці садзяцца на свае месцы.

 

Дзед Мароз: Мае маленькія сябры, весела мне было з вамі сення. І натанцаваўся і наспяваўся я з вамі. Але нас са Снягуркай яшчэ дзеткі ў другім садку чакаюць. А таму мы павінны развітацца!

Ліса: Дзед Мароз, а я добрая ўжо! Ты мяне з сабою возьмеш? Я чароўнае слова ведаю – калі ласка!

Дзед Мароз: Добра ліса, пойдзем з намі!

Снягурка: Дзядуля Мароз, а ты падарункі прынёс?

Дзед Мароз: Ой! Згубіў падарункі, згубіў у лесе! Але мы зараз пачаруем. Дзеці, заплюшчвайце вочы! І ціхенька паўтарайце:
     Ёлка, ёлка раз, два, тры
     Падарункі пакажы.

 

Пад ёлкай падарункі пад белай тканінай, калі дзеці заплюшчваюць вочы, тканіну здымаюць з падарункаў.
Дзед Мароз, Снягурка і ліса раздаюць падарункі.

 

Дзед Мароз: Бывайце, дзеці, з Новым Годам вас!

Снягурка: Да пабачэння!

Усе: З Новым годам! З Новым шчасцем!

 

Гучыць музыка, дзеці выходзяць з залы.

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий