Заданні па раздзеле “Лексіка” для падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

- 16:51Подготовка к олимпиадам

Матэрыял складзены па раздзеле “Лексіка” і можа быць карысным пры падрыхтоўцы да алімпіяды па прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”. Таксама яго можна выкарыстаць на падагульняючых уроках і падчас розных пазакласных мерапрыемстваў (віктарын, конкурсаў, турніраў) ці прапанаваць вучням у якасці дамашняга задання.

Ірына ЦІМОХАВА,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры,
ДУА “Гімназія г. Быхава”,
Магілёўская вобласць

 

 

 

 

 

Заданне 1

Знайдзіце ўладальнікаў наступных рэчаў: вэлюм, кабат, дзяга, бравэрка, каснік, андарак, картуз, сурдут, намітка, каптур, пінжак, сак, каралі, аблавуха, бекеша, чапец, чуйка, пацеркі.

Мужчына

Жанчына

 

 

Адказ:
мужчына – дзяга, бравэрка, картуз, сурдут, пінжак, аблавуха, бекеша, чуйка;
жанчына – вэлюм, кабат, каснік, андарак, намітка, каптур, сак, каралі, чапец.

 

Заданне 2

Па малюнку і лексічным значэнні ўстанавіце назвы гаспадарчых прылад працы і прадметаў хатняга побыту.

Малюнак

Назва

Лексічнае значэнне

1

 

Сельскагаспадарчая прылада для ворыва

2

 

Сельскагаспадарчая ручная прылада для зрэзвання злакаў з кораня

3

 

Ручная драўляная прылада для малацьбы збожжа

4

 

Ручны млын, які складаецца з двух гладка абчэсаных круглых камянёў, пры дапамозе якіх зерне пераціраецца на муку

5

 

Прадмет хатняга ўжытку,
які выкарыстоўваўся для выбівання (мыцця) і прасавання бялізны

6

 

Ручная сельскагаспадарчая прылада, якая служыць для зразання травы, збожжа

7

 

Земляробчая прылада ў выглядзе рамы з вертыкальнымі зубамі або дыскамі, пры дапамозе якой разрыхляюць глебу

8

 

Прылада, з дапамогай якой саджалі цеста ў печ і даставалі хлеб з печы, падграбалі на таку і перамешвалі збожжа, падграбалі і раўнялі бульбу ў буртах

9

 

Ручная сельскагаспадарчая прылада для падняцця і пераносу сена, саломы

10

 

Сельскагаспадарчая прылада для зграбання сена, саломы

Адказ: 1) саха, 2) серп, 3) цэп, 4) жорны, 5) рубель, 6) каса, 7) барана, 8) лапата, 9) вілы, 10) граблі.

 

Заданне 3

Устаўце ў прыказкі патрэбныя словы, якія абазначаюць жывёл і птушак.

1) Галоднаму ________ авёс сніцца.
2) Дурны ________ і на гаспадара брэша.
3) Прыйдзе _______ да ваза.
4) Быў бы хлеб, а ______ знойдуцца.
5) Відаць _______ па палёту, а ______ па паглёду.
6) Баба з калёс, а ______ як чорт панёс.
7) Пашлі ______ , а за ім пасла.
8) Быў бы куст, а ______ знойдзецца.
9) Не бог_______ рог.
10) Не мела баба клопату купіла ________ .

Адказ:

1. Галоднаму каню авёс сніцца.
2. Дурны сабака і на гаспадара брэша.
3. Прыйдзе каза да ваза (коза да воза).
4. Быў бы хлеб, а мышы знойдуцца.
5. Відаць сокал па палёту, а сава па паглёду.
6. Баба з калёс, а каня як чорт панёс.
7. Пашлі асла, а за ім пасла.
8. Быў бы куст, а варона знойдзецца.
9. Не бог свінні рог.
10. Не мела баба клопату купіла парася .

 

Заданне 4

Да ўстарэлых слоў падбярыце сінонімы.

1 Травень – …
2 Пілігрым – …
3 Кляса – …
4 Сеча – …
5 Покуць –…
6 Святліца – …
7 Тартак – …
8 Лірнік – …
9 Штандар – …
10 Бортнік –…

Адказ: 1) май, 2) вандроўнік, 3) клас, 4) бой, 5) вугал, 6) пакой, 7) лесапільня, 8) музыка-пясняр, 9) сцяг, 10) пчаляр.

 

Заданне 5

У старажытныя часы мерай вагі і даўжыні служыў чалавек, г.зн. вага – колькі ён зможа падняць на плечы, даўжыня – на якую адлегласць працягвае руку. Вызначце, як раней называліся меры даўжыні і вагі, якія складалі.

Для даведак: беркавец, пядзя, доля, вяршок, пуд, сажань, залатнік, аршын, фунт, вярста.

 

 

Меры даўжыні

Адказ

 

 

Меры вагі

Адказ

1

Мера даўжыні, якая складае 71,12 см

?

 

1

 Мера вагі,
роўная 409,5 г

?

2

Мера даўжыні,
роўная 1,06 км

?

 

2

 Мера масы,
роўная 4,26 г

?

3

Мера даўжыні,
роўная 2,134 м

?

 

3

Мера вагі,
роўная 16,3 кг

?

4

Мера даўжыні, роўная адлегласці паміж канцамі расцягнутых вялікага і ўказальнага пальцаў

?

 

4

Мера масы,
роўная 44 мг

?

5

 Мера даўжыні,
роўная 4,4 см

?

 

5

Старая мера вагі,
роўная 164 кг

?

Адказ:
меры даўжыні – 1) аршын, 2) вярста, 3) сажань, 4) пядзя, 5) вяршок.
меры вагі – 1) фунт, 2) залатнік, 3) пуд, 4) доля, 5) беркавец.

 

Заданне 6

Падбярыце да рускіх спалучэнняў беларускія аднаслоўныя адпаведнікі.

Булыжная мостовая – …
Ветряная мельница – …
Берёзовый сок – …
Парное молоко – …
Картофельная ботва – …
Топкое болото – …
Падающая звезда – …
Горячий пепел – …

Адказ:

Булыжная мостовая – брук
Ветряная мельница – вятрак
Берёзовый сок – бярозавік
Парное молоко – сырадой
Картофельная ботва – бульбоўнік
Топкое болото – дрыгва, багна
Падающая звезда – знічка
Горячий пепел – прысак

 

Заданне 7

Разгледзьце малюнкі, пазнайце прадметы хатняга ўжытку і запішыце іх назвы.

Адказ: 1) чыгун, 2) патэльня, 3) збан (гладыш), 4) тарка, 5) імбрычак, (імбрык), 6) міска, 7) накрыўка, 8) рэшата, 9) слоік.

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий