Рэйтынг праглядаў у студзені 2021г.

- 21:26Пресс-центр

 

Марына ШАВЯЛЬКОВА, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пудаўнянскай сярэдняй школы Дрыбінскага раёна, Любоў ТАРАСЕНКА, загадчык Дрыбінскага раённага ВМК, Магілёўская вобласць. “На гэту вудачку кахання папаў Машэка…”. Сюжэт паэмы Я.Купалы “Магіла льва”. Урок беларускай літаратуры ў 8-м класе https://ng-press.by/2021/01/27/na-getu-vudachku-kahannya-papau-masheka-syuzhet-paemy-ya-kupaly-magila-lva-urok-belaruskaj-litaratury-u-8-m-klase/

Наталля ГОЙ, выхавальнiк дашкольнай адукацыі ДУА «Яслі-сад № 28 г.Гродна”. Квесты – выдатны дапаможнік у вывучэнні роднай мовы https://ng-press.by/2021/01/18/kvesty-vydatny-dapamozhnik-u-vyvuchenni-rodnaj-movy/

Алена ПЯЦЭВІЧ, настаўнік матэматыкі, кіраўнік музея, Галіна ШЭСЦЕЛЬ, настаўнік працоўнага навучання Пятрэвіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Навагрудскага раёна, Гродзенская вобласць. Музейны ўрок “Асаблівасці арганізацыі святаў”. Працоўнае навучанне, 8 клас, дзяўчынкі https://ng-press.by/2021/01/28/muzejny-urok-asablivastsi-arganizatsyi-svyatau-pratsounae-navuchanne-8-klas-dzyauchynki

Елена РОМАНЧУК, учитель информатики  ГУО “Большеберестовицкая средняя школа им. С.О.Притыцкого, Гродненская область. Мастер-класс “Использование сервисов Web-2.0 в организации волонтерской деятельности” https://ng-press.by/2021/01/20/master-klass-ispolzovanie-servisov-web-2-0-v-organizatsii-volonterskoj-deyatelnosti/

Ала СІНІЦА, настаўнік фізікі ДУА “Гімназія № 1 імя К.Каліноўскага г. Свіслачы, Гродзенская вобласць. Фізіка–навука, якая вучыць вымяраць (конкурсная праграма “Юны фізік”) https://ng-press.by/2021/01/07/fizika-navuka-yakaya-vuchyts-vymyarats-konkursnaya-pragrama-yuny-fizik/

Таццяна ГІРЫНОВІЧ, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Пятрэвіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Навагрудскага раёна, Гродзенская вобласць. Пошукавая дзейнасць як аснова грамадзянска-патрыятычнага выхавання https://ng-press.by/2021/01/05/poshukavaya-dzejnasts-yak-asnova-gramadzyanska-patryyatychnaga-vyhavannya

 

Выбар рэдакцыі

Жанна ЛУМПІЕВА, настаўнік інфарматыкі ДУА “Сярэдняя школа № 1 г. Смаргоні, Гродзенская вобласць. Выкарыстанне сэрвісаў Web 2.0 на ўроках інфарматыкі для актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў https://ng-press.by/2021/01/28/vykarystanne-servisau-web-2-0-na-urokah-infarmatyki-dlya-aktyvizatsyi-vuchebna-paznavalnaj-dzejnastsi-vuchnyau/

Вольга КАБЕШАВА, настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія г. Чачэрска”, Гомельская вобласць. Праблемнае навучанне як спосаб развіцця мысліцельнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры https://ng-press.by/2021/01/02/prablemnae-navuchanne-yak-sposab-razvitstsya-myslitselnaj-dzejnastsi-vuchnyau-na-urokah-belaruskaj-movy-i-litaratur

Ганна ІВАНОВА, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства ДУА “Сярэдняя школа № 5 г. Смаргоні”, Гродзенская вобласць. Урок-гульня “Гістарычнае кафэ “Падарожжа па краінах Еўропы і ЗША” па тэме “Асаблівасці развіцця ЗША і краін Еўропы” (гісторыя, 11 клас) https://ng-press.by/2021/01/27/urok-gulnya-gistarychnae-kafe-padarozhzha-pa-krainah-europy-i-zsha-pa-teme-asablivastsi-razvitstsya-zsha-i-krain-europy-gistoryya-11-klas/

Георгий НЕВДАХ, педагог дополнительного образования, заведующий отделом по основной деятельности ГУО “Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. Светлогорска”, Гомельская область. Сценарий краеведческой игры «Геральдика Гомельщины» (возможно адаптировать под любой другой регион) https://ng-press.by/2021/01/15/stsenarij-kraevedcheskoj-igry-geraldika-gomelshhiny-vozmozhno-adaptirovat-pod-lyuboj-drugoj-region/

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий